Slider Image
Slider Image

Tražiš praksu? Dođi u Deichmann!

Osim naših zaposlenika su u mnogim prodavnicama deo našeg tima i učenici koji kod nas obavljaju obaveznu praktičnu nastavu. U Deichmannu vidimo u učenicima na praktičnoj nastavi potencijal za sveže ideje kao i naš mogući budući kadar.

Šta nudi praksa:

• prvi dodir sa poslovnim svetom
• iskustvo na radnom mestu
• sticanje novog znanja

Pridobivanjem ključnih kompetencija za svoj rad, obogaćivanjem svojeg znanja te sticanjem prvog radnog iskustva učenici na praktičnoj nastavi obezbede si bolje mogućnosti za prvo zapošljavanje. Kroz praksu učenici dobiju prvi uvid u posao i radne procese u preduzeću te potreban stepen samostalnosti pri obavljanju posla. U Deichmannu se trudimo da ulažemo u profesionalni razvoj naših učenika stoga na područjima gde praktičnu nastavu obavlja veći broj praktikanata, za njih organizujemo kraće radionice na temu prodajnih veština, servisa kupaca i sl.

Mladi donesu sa sobom nove ideje, novi pogled na posao ka tome i inovativnost. Mogućnost mešanja mladih i iskusnih prodavca je za samo preduzeće pozitivno i donosi napredak te nove uspehe.
Zato rado pozivamo sve zainteresovane učenike da se prijave za obavljanje praktične nastave u našim prodavnicama i zajedno sa nama započnu svoju priču o uspehu.

Kontakt:
hr-dsr@deichmann.com